Зміст і послідовність виконання завдань.

І. Створити додаток, що забезпечує уведення двох цілих чисел, по клацанню на кнопці із символом «=» обчислює їхню суму й виводить значення результату.

Вид вікна додатка

1. Завантажити Delphi і створити новий проект з ім’ям Проект 1в папці Мої документи\Група\Пр11.

2. Змінити розмір форми (згідно зразка).

3. Розмістити на формі компонента Edit1, Edit2, Edit3, Label1, Button1, як показано на мал.

Форма з розміщеними на ній компонентами

4. Задайте властивості Caption компонентів Label1 «+» і Button1 «=»: розмір символів (Size) – 20.

5. Вирівняйте компоненти на формі при натиснутій клавіші Shift: по горизонталі – без змін, по вертикалі – по центру.

6. Змінити напис у заголовку форми Form1 на Сума двох чисел за допомогою Інспектора об'єктів.

7. Знищити текст Edit1, Edit2, Edit3 у відповідних компонентах.

8. Додати на форму три об'єкти Label, розташуйте їх над об'єктами Edit1- Edit3 і задайте їхнім властивостям Caption значення «Доданок», «Доданок» і «Сума».

9. Натисканням F12 активізувати вікно Редактора коду. Звернути увагу, що в розділі опису програмного модуля був сгенерований опис форми й розміщених на ній компонентів.вати

type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Label1: TLabel;

Button1: TButton;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

10. Зберегти зміни, внесені в проект, натисканням кнопки Зберегти всі (Save All) у стандартній панелі інструментів.

11. Виконати компіляцію і запустити на виконання створений проект.

Після цього на екрані комп'ютера з'явиться вікно створеної вами форми з компонентами, у які можна вводити значення. Звернути увагу, що вікно форми має стандартні атрибути вікна Windows, його можна мінімізувати, розгорнути на весь екран, змінити його розміри, але додаток не буде виконувати яких-небудь обчислень, тому що не було створено виконуючого обчислення фрагменту програми. Завершіть роботу додатка одним зі стандартних способів, наприклад, натисканням Alt+F4.12. Назначити виконання операції додавання при натисканні кнопки Button1 із зображенням символу «=».

13. Запустити створений проект на виконання. У вікні додатка ввести значення доданків для обчислення суми. Вікно створеного додатка буде виглядати в такий спосіб:

14. Після перевірки роботи додатка закрити його вікно.

ІІ. Розробити проект згідно варіанта завдання для розрахунку:

1. Площі трикутника за сторонами А та В і кутом між ними α : S= ½ A*B*Sinα

2. Площі прямокутного трикутника за двома його катетами А та В : S=½ A*B

3. Площі рівностороннього трикутника за довжиною його сторони : S=√3/4 a2.

4. Площі трикутника за довжинами його сторін А, В та С за формулою Герона

S= √P∙ (P-A) ∙ (P-B) ∙ (P-C), де Р=½(А+В+С)

5. Площі трапеції за двома основами А та В і висотою Н : S=(А+В)*Н.

6. Довжини кола по заданому радіусу R : L=2πR.

7. Площі кругу по заданому радіусі R : S= πR2

8. Периметра Р і площі S прямокутника за його сторонами А та В

9. Сторону трикутника С за двома іншими сторонам А та В і кутом між ними :

C= А2+B2-2A*B*Cos β

10. Площі ромба за його діагоналями Н1 і Н2 : S=H1*H2

15. Створити новий проект відповідно до варіанту завдання і Зберегти в папці Мої документи\Група\Пр11.

16. Роботу продемонструвати викладачу і скласти звіт.


9533742395509669.html
9533781206284271.html
    PR.RU™