Автоматизація процесу відстоювання

Основний принцип керування під час автоматизації процесів відстоювання розглянемо на прикладі відстійника зі скребковим пристосуванням (рис. 7). процеси відстоювання здійснюються, як правило, з метою повного вилучення твердої фази (цінного продукту) з рідини, тому показником ефективності процесу будемо вважати концентрацію твердої фази в освітленій рідині, а метою керування – підтримання її на заданому (мінімально можливому для даних виробничих умов) значенні.

В об’єкт керування процесу розділення може надходити багато збурюючи впливів: зміна витрати суспензії, щільність твердої і рідкої фаз, концентрації на в’язкість суспензії, дисперсність (гранулометричного складу) твердої фази. Усі ці збурення визначаються технологічним режимом попереднього процесу, тому усунути їх під час керування процесом відстоювання неможливо. Особливо сильними збуреннями є зміни витрати суспензії і концентрації твердої фази в ній.

Рівень рідини у відстійнику підтримується постійним за рахунок свобідного переливу освітленої рідини.

У відстійнику необхідно підтримувати на постійній висоті межу розподілу зон осадження і ущільнення. Ця висота залежить від витрати згущеної суспензії, тому регулюючий вплив вноситься зміною ступеня відкриття спеціальних клапанів (для високов’язких рідин) на лінії згущеної суспензії.

У якості контролюючих величин приймають витрати початкової і згущеної суспензій, освітленої рідини, а також мутність освітленої рідини, яка є непрямим параметром, характеризуючим показник ефективності і щільність згущеної суспензії. Контролюється, крім того, рівень межі роділення зон за допомогою гідростатичного приймача з безперерним промиванням. Робота механічної частини відстійників контролюється шляхом безпосереднього вимірювання момента на валу двигуна. Можна здійснювати контроль і за непрямим параметром – потужністю, споживаючою приводом електродвигуна. Перевантаження електродвигуна сигналізується. У випадку підвищення перевантаження дається сигнал у схему захисту. Сигналізується також підвищення мутності освітленої рідини.

Рис. 7. Типова схема автоматизації відстоювання: 1 – відстійник; 2 – переливний пристрій; 3 – мішалка; Б – момент на валу електродвигуна; В – мутність рідини


9538137442301677.html
9538206434029574.html
    PR.RU™