Операції по відображенню результатів інвентаризації.

Зміст Дт Кт
Лишки
1. Відображення оприбуткування лишків грошей на основі Акту інвентаризації
2. Відображення віднесення доходу на фінансовий результат на основі бухгалтерської довідки
Нестача
3. Відображення суми нестачі грошей на основі Акту інвентаризації
4. Відображення списання суми нестачі грошей на фінансовий результат на основі бухгалтерської довідки
5. Відображення нарахування суми нестачі МВО згідно Положення №116 на основі бухгалтерської довідки
6. Відображення нарахування суми ПДВ до бюджету на основі бухгалтерської довідки
7. Відображення повернення нестачі грошей в касу МВО на основі прибуткового касового ордеру
8. Відображення перерахування суми ПДВ до бюджету на основі платіжного доручення

7. Умови відкриття рахунку і особливості його функціонування сторони визначають в Договорі банківського рахунку, які укладаються в письмовій формі. Відповідно до інструкції банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки. Документи для відкриття рахунків:

· Заява встановленого зразка.

· Засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства.

· Копія рішення про створення (реорганізацію) підприємства.

· Засвідчена нотаріально копія зареєстрованого статуту.

· Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

· Засвідчена нотаріально картка зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів і зразок відбитки печатки підприємства.

· Копія документа про реєстрацію підприємства в органах ПФ України.

Поточний рахунок відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору.Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства. ЮО і ФО-СПД мають право відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банків. У випадку відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунку визначає один з рахунків як основний, з якого буде погашатись заборгованість у примусовому порядку.

Оформлення руху коштів на поточному рахунку:

Крім поточних рахунків підприємства можуть відкривати на основі Заяви про відкриття спеціального рахункув установах банків інші рахунки по розрахунках за конкретними операціями за закуплену с/г продукцію, приватизаційні папери, ощадні сертифікати, приватизаційні кошти.

8. Відповідно до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» безготівкові розрахунки здійснюються за формами розрахункових документів:

Виписка – основний документ, згідно з яким бухгалтер складає кореспонденцію рахунків про рух коштів:

9. Для обліку наявності і руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку, призначений активний рахунок 31 «Рахунки в банках»: по Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – надходження грошей на рахунок в національній валюті; по Кт 311 – витрата грошей з рахунку в національній валюті; сальдо дебетове або 0. По Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» – надходження грошей на рахунок в іноземній валюті; по Кт 312 – витрата грошей з рахунку в іноземній валюті; сальдо дебетове або 0.

Аналітичні рахунки відкривають по кожному виду іноземних валют. Записи на 312 здійснюють на підставі виписок банку і розрахунково-платіжних документів. В первинних документах і бухгалтерських регістрах ведеться паралельно облік іноземної валюти з українськими грн. Для запису операцій на валютному рахунку в українських грн. проводиться перерахунок іноземної валюти по курсу НБУ, що діяв на дату складання розрахунково-платіжних документів.

По Дт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» – надходження грошей за конкретними операціями за закуплену с/г продукцію, приватизаційні папери, ощадні сертифікати, приватизаційні кошти громадян; по Кт 313 і 314 – витрата грошей за такими операціями; сальдо дебетове або 0.

Синтетичний облік по Кт рахунку 31 ведеться у Ж-О 1 і по Дт – у Відомості 1.2. Кредитові обороти з Ж-О у кінці місяця переносять в Головну книгу. Дебетові обороти рахунку в Головну книгу будуть занесені при рознесенні сум з інших Ж-О з Кт у відповідних рахунків.

Для обліку коштів, що перебувають у дорозі і оплачених грошових документів, призначений активний рахунок 33 «Інші кошти»: по Дт 33 – надходження грошових документів у касу (путівки, поштові марки, проїзні талони) і коштів у дорозі (виручка внесена в касу банку або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні рахунки на підставі квитанції банку і копії супровідних документів); по Кт33 – вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки; сальдо дебетове або 0.

Синтетичний облік по Кт рахунку 33 ведеться у Ж-О 1 і по Дт – у Відомості 1.3. Кредитові обороти з Ж-О 1 у кінці місяця переносять в Головну книгу. Дебетові обороти в Головну книгу будуть занесені при рознесенні сум з інших Ж-О з Кт відповідних рахунків.


9541417353177390.html
9541462926894264.html
    PR.RU™